„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

Jak se zapojit

1. Modlíme se vždy první neděli v měsíci ve sborech kdykoliv v průběhu Bohoslužeb.

2. Modlíme se prvně stálá modlitební témata (3) a poté aktuální témata. Pověřená osoba přednese na bohoslužbách nejprve 3 stálá, neměnná modlitební témata a poté aktuální modlitební témata a poté se celý sbor bude za ně společně modlit. Bezprostředně po přednesení pověřenou osobou.

3. Členové sboru se vyzvou k každodenním modlitbám ve svých domovech, na skupinkách a setkáních až do další „První
neděle“.

4. Modlitební témata budou zveřejněna na webech daných zapojených sborů.

5. Modlitební témata mohou být vyvěšena na nástěnkách ve sborech.

6. Modlitební témata mohou být vytištěna na letáčcích a rozdávána všem zájemcům při odchodu domů tak, aby nebyla
zapomenuta.

7. Modlitební témata mohou být na letáčcích rozdávána na různých sborových akcích a událostech dle uvážení vedení sboru.

8. Kontaktní osoba najde s předstihem modlitební témata zveřejněná na tomto webu v sekci „Aktuální modlitební témata“. Ta se budou měnit 1x za měsíc a zveřejněna budou týden před „První nedělí“.

„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3