„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

O nás

Jsme manželé Marian a Ivana Bieleszovi. Izrael a láska k němu nás seznámil a vnímáme, že nám tento projekt položil na srdce Bůh. Pocházíme ze Slezska z Českého Těšína, jsme členy Křesťanského Centra Apoštolské církve. Není nám lhostejný osud židovského národa a jsme přesvědčeni o nutnosti modlit se za něho a vyprošovat pokoj, ochranu a požehnání.


Bůh miluje Izrael… a klade nám ve svém Slově na srdce, abychom jej milovali i my, žehnali mu a modlili se za něho. Toto poselství, vlastně Boží příkaz, jsem silně začala vnímat po svém znovuzrození a věděla jsem, že se do Izraele musím co nejdříve vypravit.

Ze své první návštěvy Svaté země jsem přijela nadšená. Bůh se mě tam velmi dotýkal a taky se tam dělo mnoho zajímavého. Tento příběh však s dnešním poselstvím a Božím pověřením přímo nesouvisí, avšak od toho okamžiku jsem jasně věděla, že Izrael a služba s ním související je to, do čeho mě Bůh povolává. 

Ve svém bývalém sboru ČCE v Českém Těšíně na Rozvoji jsem nadšeně vyprávěla o všech skutečnostech a Božích dotecích, které jsem ve věci Izraele prožívala. Jednoho dne mne tak manželka pastora Alicja požádala, jestli bych nechtěla udělat stálou expozici o Izraeli ve vestibulu našeho sboru. Vzala jsem to jako výzvu a expozice udělala na všechny veliký dojem.  Bylo to ke chvále našeho Pána a k užitku všem sborovníkům. 

Cítila jsem však, že tady mé zadání zdaleka nekončí a opravdu… V roce 2018 „mi přišla myšlenka“ (neptejte se mě jak nebo co si máte pod tím představit - prostě jsem to najednou věděla), že Bůh chce sjednotit Českou republiku v modlitbách za svůj vyvolený národ, lid, stát Izrael a své svaté město Jeruzalém. Má vize spočívala v tom, že každou první neděli v měsíci se lidé, sbory, skupinky - zkrátka kdokoliv, komu to Pán položí na srdce, bude modlit za stejná, předem sjednocená modlitební témata. Jen jsem jednoduše řekla: „Dobře Pane, s radostí a úctou udělám to, co je potřeba.“

Pak to už nabralo rychlý spád – několik dnů na to, když jsem po shromáždění scházela po schodech od kostela k mému autu, opět jsem zažila ten známý pocit. Pán znovu ke mně promluvil: “Budete to pro mě dělat spolu se svým manželem - vy dva“. 

Když jsem podrobně manželovi vylíčila vše, co jsem prožila, chvíli zíral a pak žasnul – Bůh totiž i jeho už několik let vedl a připravoval ke službě Izraeli. Jedno bylo teď pro nás naprosto jasné – Bůh nám ukázal svůj plán a svůj konkrétní záměr služby pro Izrael, a to pro nás oba.

Pak jsme se spolu modlili jsme za schéma a způsob, jak má tato služba fungovat. A přicházely myšlenky - jedna za druhou - a za pár dnů jsem věděli, že služba se bude jmenovat První neděle pro Izrael a že má každou první neděli v měsíci během bohoslužeb sjednotit všechny křesťany v modlitbách za Bohem vyvolený národ Izrael. Přijali jsme tak 3 stálá modlitební témataa tato se pak každý měsíc doplňují o tzv. aktuální modlitební témata. Ty vždy pečlivě připravujeme podle politické, bezpečnostní a náboženské situace v Izraeli a ve světě. Věděli jsme, že to máme udělat právě tak a že je to moc důležité.

Asi týden poté, jsem seděla u počítače a „z ničeho nic“ (máte taky rádi tuhle frázi?) mi na messenger pípla zpráva. Přišlo pozvání od sestry, kterou jsem vůbec neznala a nikdy jsem o ní neslyšela. Psala, že o mě ví a ptala se mě, jestli nechceme přijet do Jeruzaléma na Olivovou horu do Domu modliteb. Proběhl mnou ten známý pocit Božího přítomnosti. Oba s manželem jsme věděli, že tam máme jet a že to bude mít něco společného s naší službou. Manžel hned koupil letenky a zanedlouho jsme už seděli v letadle do Izraele. Přátelé – Dům modliteb – to jedinečné místo, ten pocit autenticity, ten pohled na historický Jeruzalém a ta Boží přítomnost! Pochopili jsme, že právě na tomto místě - na Olivové hoře má započít naše služba Pánu. Na modlitbách jsme tam pak přijali ještě mnoho povzbuzení a požehnání, ale taky úkolů.

Po příjezdu domů jsme nechali udělat web, postupně jsme nechali vytisknout potřebné materiály a další nezbytné propagační předměty. Manžel si připravil prezentaci, kde s láskou a Božím vedením vypráví, proč právě Česká republika má bojovat za Izrael a co nás historicky pojí. Zároveň jsme přijali, že nemáme od nikoho nic chtít a brát, ale jen dávat a sloužit.

Uplynulo ještě spoustu času, než jsme mohli vše spustit a služba se začala pomalu rozbíhat. A tak, komu Bůh položí na srdce modlit se za Izrael, není nic jednoduššího, než navštívit náš web: www.1nedeleproizrael.cz a připojit se k nám a ostatním křesťanům v ČR. 

Jak? Jednoduše – vytisknout si nebo stáhnout modlitební témata (ta stálá i ta aktuální) na danou první neděli v měsíci. Ta tam jsou vždy s předstihem vyvěšena. Pak už jenom stačí před sborem (samozřejmě, že se souhlasem jeho vedení), shromážděním křesťanů, skupinkou nebo klidně i sám daná témata přečíst (přednést) a spolu s ostatními se pak sjednotit v modlitbě.

Takto bude celá naše zem, celé Česko volat k Bohu ve stejném časovém rozmezí (cca mezi 8:00 a 11:00 hod.) za stejná modlitební témata. 

To je ta moc a síla, to je přesně to, co Pán po nás / Vás chce. Tak pojďme všichni do toho, všichni Češi a třeba nejen Češi, ale i Poláci, Slováci a další. Pojďme volat a modlit se za Izrael, vyprošovat mu pokoj, ochranu a požehnání, a to nejen proto, že Bůh říká: „Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji.“ (Genesis 12:3), ale taky protože si tak přeje a taky nás k tomu vyzývá náš vzácný a drahý Pán. 

Jemu buď sláva, čest a chvála. 

Marian a Ivana Bieleszovi

 

 

„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3