„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

O nás

Jsme manželé Marian a Ivana Bieleszovi. Izrael a láska k němu nás seznámil a vnímáme, že nám tento projekt položil na srdce Bůh. Pocházíme ze Slezska z Českého Těšína, jsme členy Křesťanského Centra Apoštolské církve. Není nám lhostejný osud židovského národa a jsme přesvědčeni o nutnosti modlit se za něho a vyprošovat pokoj, ochranu a požehnání.

„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3