„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

Proč Česká republika?

Bůh dal českému národu zvláštní a vzácnou milost a výsadu stát na straně Izraele a podporovat Jeho vyvolený lid, a to již od samého začátku, kdy vzniknul náš stát.

Ihned po svém vzniku v roce 1918 bylo Československo prvním státem na světě, který oficiálně uznal židovskou národnost. Jako jedna z mála zemí jsme takovým způsobem přiznali židovskému národu právo na existenci.

Náš první prezident T.G. Masaryk aktivně podporoval sionistické hnutí a úsilí Židů o vlastní sebeurčení. Důkazem toho bylo konání 3 kongresů Světové sionistické organizace právě v naší zemí, a to v letech 1921, 1923 a 1933. Rovněž náš prezident, jako historicky první hlava demokratického státu, navštívil v roce 1927 tehdy ještě britské mandátní území Palestinu. Setkal se v Jeruzalémě s čelními židovskými vůdci a významným způsobem tak podpořil tak myšlenku vzniku židovského státu. Byl to velmi důležitý a ojedinělý projev podpory v době, kdy samostatný židovský stát byl pouze vzdáleným přáním v srdcích Izraelců.

Bůh však měl na celou věc odlišný názor, a tak v květnu 1948 byl ústy Ben Guriona vyhlášen samostatný stát Izrael. Byla to opět naše vláda, která již 5 dní po vzniku židovského státu, jako jedna z prvních, oficiálně uznala jeho existenci.

To už však bylo pro nepřátelé Božího vyvoleného národa příliš. Několik hodin po svém vzniku, byl jimi Izrael zákeřně napadnut. 7 okolních arabských států - Jordánsko, Egypt, Irák, Libanon, Sýrie, Jemen a Saudská Arábie se vrhlo na sotva zrozený stát s cílem jeho likvidace a vyhlazení židovského národa. Pro většinu muslimských zemí je tato snaha žel aktuální až do dnešního dne.

Byl to však znova československý ministr zahraničí a syn našeho 1. prezidenta, Jan Masaryk, který tehdy zásadním způsobem zasáhl do dějin Izraele. Československo, navzdory mezinárodnímu embargu a rezolucím OSN, uskutečnilo do Izraele první masivní dodávku zbraní, munice, letadel a vyškolených specialistů. Židovský stát se tak mohl účinně postavit obrovské přesile a uhájit svoji nezávislost. Řada čelních izraelských státníků už mnohokrát vyjádřilo své přesvědčení, že kdyby ne naše pomoc, tak by dnes stát Izrael nejspíš neexistoval! Během své návštěvy Knessetu v roce 2003 jsem měl tu čest, v rámci Prvního meziparlamentního fóra Středního východu, setkat se osobně s Arielem Sharonem, Reuvenem Rivlinim, Israelem Katzem, Šimonem Peresem a mnohými členy izraelského parlamentu. Pocit nesmírné vděčnosti a úcty bylo to hlavní, co jsem tehdy z jejich strany vůči našemu národu vnímal.

V roce 1990, po 40 letech komunistické temnoty, to bylo opět Československo, které jako první stát z postkomunistické Evropy navázalo s Izraelem diplomatické styky.

Bůh Všemohoucí si vyvolil Izrael, jako svůj milovaný a vyvolený národ. Jsem však hluboce přesvědčen, že nás – český národ si vybral jako jeho velkého podporovatele a spojence.

Je to pro nás veliká čest pokračovat v úsilí, který započali naši předkové. Díky tomu se my, malý národ v srdci Evropy, stáváme součástí Božího plánu s Izraelem a také součástí poslední kapitoly dějin lidstva. V době, kdy většina států ve světě, včetně OSN a EU, stojí proti Izraeli, Bůh nám chce skrze podporu Izraele mocně požehnat!

To jsou hlavní důvody, proč se máme právě MY modlit za potřeby Božího vyvoleného lidu!

„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3