„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

Modlitební témata na neděli 2.6.2024

Stálá modlitební témata:

1. Za požehnání izraelskému národu a všem židům žijícím jak v Izraeli tak po celém světě.

2. Za pokoj a mír pro Izrael a jeho hlavní a nedělitelné město Jeruzalém.

3. Proti sílícímu duchu antisemitizmu v Evropě i ve světě.

Aktuální modlitební témata:

1. Za ukončení nespravedlivého obviňování Izraele. Za prozření církví, křesťanů a politiků všech zemí. Aby jejich podporu získal Izrael a nikoliv Hamás. Modleme se za moudrost všech představitelů zemí světa, aby nedovolily a nepodpořily vznik samostatného palestinského státu. Tím by veřejně deklarovali, že Hamás a palestinci dostali vlastní stát za "odměnu" za teroristické útoky ze 7.10.2023.

2. Za vnitřní jednotu a shodu na politické scéně Izraele, aby případná rozpolcenost neoslabila představitele státu Izrael a nedošlo tím k jejich oslabení v boji proti nepříteli-Hamásu.

3. Za Boží ochranu Izraele před neustálými bombovými a dronovými útoky, vycházejícími z pásma Gazy. Je neuvěřitelné, že Hamás z oblasti pásma Gazy neustále útočí na civilní cíle na území Izraele. Je třeba zakročit tvrději a razantněji, aby tyto útoky přestaly. 

4. A hlavně za to, aby to vše, co se děje, vedlo židovský národ blíž k Bohu. Modleme se dále, aby tak mohli co nejřív poznat a přijmout svého Mesiáše, Ježíše Krista a prohlásit o Něm toto: "Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinovým."

 

Další aktuality a potřeby najdete v sekci Zpravodajství.„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3