„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

Modlitební témata na neděli 4.12.2022

Stálá modlitební témata:

1. Za požehnání izraelskému národu a všem židům žijícím jak v Izraeli tak po celém světě.

2. Za pokoj a mír pro Izrael a jeho hlavní a nedělitelné město Jeruzalém.

3. Proti sílícímu antisemitizmu v Evropě i ve světě.

Aktuální modlitební témata:

1. Za podporu, sílu a Boží vedení pro nově zvoleného premiéra Benjamina Natanjahua a ostatní nově zvolené zákonodárce. 

2. Proti hrozbě a nebezpečí ze strany Íránu, který má dosttečné množství obohaceného uranu na výrobu více než jedné jaderné bomby. Je evidentní, proti komu by jí provořadě Íránci použili.

3. Proti teroristickým útokům a výpadům proti židovskému obyvatelstvu ze strany Palestinských organizací a jedinců. nechť Bůh ochrání židovský národ a odejme moc a sílu všem jeho nepřátelům.

Další aktuality a potřeby najdete v sekci Zpravodajství.


„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3