„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

Modlitební témata na neděli 3.3.2024

Stálá modlitební témata:

1. Za požehnání izraelskému národu a všem židům žijícím jak v Izraeli tak po celém světě.

2. Za pokoj a mír pro Izrael a jeho hlavní a nedělitelné město Jeruzalém.

3. Proti sílícímu duchu antisemitizmu v Evropě i ve světě.

Aktuální modlitební témata:

1. Za výdrž a odhodlání čelních představitelů Izraele. Aby ustáli tlak některých zemí na příměří v pásmu Gazy a tlak na vznik samostatného státu Palestina. Pouze Izrael má právo uznat kdy a za jakých okolností ukončí vojenskou operaci v pásmu Gazy. Tak, jak deklaroval Benjamin Netanjahu, Hamás a teroristé, kterří se účastnili masakru 7. října, nesmí dostat "za odměnu" vznik svého samostatného státu Palestina. 

2. Za jednotný postoj České politické scény v podpoře státu Izrael v jeho vojenské operaci v pásmu Gazy. Česká republika vždy stála za Izraelem, podpoprovala ho a své postoje veřejně prezentovala. Kéž takto jednotní zůstanou naši politici i nyní, kdy tuto podporu Izrael potřebuje. 

3. Za celkové bezpečí a Boží ochranu státu Izrael, který je ohrožován nejen raketami, které posílají teroristé z Gázy, ale nyní i bojůvkami pro-Iránského Hizbaláhu, které útočí na židovský stát ze severu. Dále je zde reálné nebezpečí ze strany samotného Iránu. V poslední době pozorujeme i vyhrožování Izraeli ze strany Turecka, Jemenu a dalších arabských států.

4. Za židovský národ, aby je dnešní těžké zkoušky a utrpení vedly k usilovnému hledání Boha. Existují mnoha svědectví obyčejných Židů, vojáků, mladých lidí, kteří se tváří v tvář nebezpečí, začínají modlit a obrácet zpět k Bohu. Modleme se dále, aby brzy poznali svého Mesiáše, Ježíše Krista a mohli tak o Něm prohlásit: "Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinovým."

 

Další aktuality a potřeby najdete v sekci Zpravodajství.„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3